שירותים

השירותים

שאנו מציעים

אפיון ותכנון מערכת החשמל והתאורה.

שרטוט ממוחשב והוצאת תוכניות לשלב מכרז/ביצוע.

הכנת אומדני עלות וכתבי כמויות לעבודות הקבלן.

הכנות מפרטים טכניים לעבודות הקבלן.

ביצוע תיאומים טכניים מול חברת חשמל וחברות התקשורת.

תיאום מערכות וסופר פוזיציה.

ייעוץ וליווי מקצועי.

פיקוח עליון על העבודות בשטח.

תכנון המערכת החשמלית כולל חישובי הספק, מפלי מתח, זרמי קצר ואפיון ציוד חשמלי.

1

תכנון הכנות למערכות תקשורת, מולטימדיה, בקרה, גילוי פריצה ומצלמות

12

אפיון ציוד איכותי תוך מחשבה על התחזוקה לאורך זמן ובמחיר מתאים לתקציב

5

תכנון סולמות רשת ומעברי צנרת

7

תכנון לוחות חשמל

9

תכנון מעגלים סופיים: שקעים, עמדות עבודה, מערכות משולבות

11

תכנון גילוי ובטיחות אש וחירום בכפוף להנחיות יועץ הבטיחות

13

תכנון בקרת תאורה ואמצעים נוספים לחסכון באנרגיה

15

תכנון תאורה עיצובית בהתאם לקונספט אדריכלי

17

תכנון בהתאם לתקנות החשמל והנחיות הרשויות השונות.

2

תכנון גנרטורי וגיבוי לפי צורך

14

תכנון תאורת חוץ כולל ביצוע חישובי תאורה בהתאם לתקן ישראלי לתאורת כבישים, שבילים, פארקים ועוד

18

תכנון הארקה ואמצעי הגנה בפני חשמול

8

תכנון כוח והזנות למכשור/מ"א

10

תכנון הכנות למערכת פאנלים סולאריים

3

תכנון חדרי חשמל , תקשורת ותחנות טרנספורמציה

19

תכנון הכנות לרכבים חשמליים

4

תכנון תאורה פונקציונלית כולל ביצוע חישובי תאורה והתאמתה לייעוד החללים והנחיות המשרד לבטיחות וגהות לעוצמת תאורה במקומות עבודה

16

פירוט

השירות ההנדסי

השירותים

שאנו מציעים

היתרונות

בעבודה איתנו